Module 5 Learning Design

Module 5 Learning Design

Microlearning en Video Based Learning.

Persoonlijke coaching, werken in teamverband aan de challenge en online leren

Sprekers: Marie-Louise Kok & Jeff Kortenbosch

Deze week is gericht op het ontwikkelen van didactische kwaliteiten in digitale leertoepassingen. Je wordt geprikkeld door vele praktische voorbeelden uit zowel het onderwijs, overheid, de zorg, non-profit als uit het bedrijfsleven. En werkt met bewezen modellen en methodieken om een leerervaring te leren ontwerpen die echt het verschil maakt. We leren ontwerp- en ontwikkeltrajecten waarbij een agile aanpak de beste resultaten oplevert. Ook aandacht voor Performance Support Learning (training-on-the-job), visies op het 70-20-10 model en de wereld van Learning & Development (ontwikkelen van mensen binnen organisaties), didactisch ontwerpen tot innovatie in leren.

Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. - Anthony J. D'Angelo

Verder gaan we in op het populaire microlearning. Het vangen van de aandacht in leren en mediaconsumptie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen. Microlearning is een manier om in kleine, hapklare brokken kennis over te dragen of lesmateriaal aan te bieden. Een vorm van online leren die goed past bij gebruik van mobiele telefoon en social media. In deze masterclass zie je inspirerende voorbeelden van toepassingen. Je krijgt inzicht in wanneer je wel/niet microlearning kunt inzetten. Wat de voor- en nadelen zijn en hoe je de learning journey ontwerpt voor microlearning.